Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R55 > Důvody vzniku

Důvody vzniku

Jedním z důvodů vzniku rychlostní silnice R55 bylo přesažení dopravního zatížení v některých problématických úsecích a následné nutnost zlepšení spojení mezi moravskými kraji.

Ve jmenovaných sídlech je současná doprava vedena středem města nebo obce, což má negativní vliv na život a zdraví obyvatel ve zmiňovaných městech a obcích (velká nehodovost – často se smrtelnými zraněními – hluk, exhalace, rozdělení obce). Realizací stavby rychlostní silnice R55 v úseku Skalka–Hulín (stavba 5503) dojde k dopravnímu uvolnění současné silnice I/55 a tím ke zmírnění negativních vlivů dopravy na život v uvedených obcích.

Zlepšení dopravní infrastruktury

Po vybudování stavby 5503 rychlostní silnice R55 dojde k propojení s dálnicí D1 a tím i rychlostní silnicí R35. Zlepší se tím spojení mezi moravskými kraji, urychlí se osobní a nákladní doprava mezi Českou republikou a Polskem a umožní napojení průmyslových zón na vyšší komunikační síť.

Začlenění do okolí

Stavba navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, který je v provozu od roku 2006. Konec stavby je napojen na dálnici D1, a to v úseku Kroměříž–Říkovice. Trasa úseku je vedena převážně nezastavěným územím po zemědělských pozemcích, s minimálním zásahem do lesních porostů. Není zde žádná mimoúrovňová křižovatka.

Financování

Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Se zprovozněním stavby se počítá v roce 2011. Nová trasa rychlostní silnice R55, stavba 5503 bude ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design