Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R55 > Archeolegické vykopávky

Archeologické vykopávky

Během archeologických dohledů na stavbě rychlostní komunikace R55 Skalka–Hulín bylo objeveno u obce Chrášťany větší množství sídlištních jam větéřovské skupin.

Dále se na okraji skrývané plochy poblíž silnice Chrášťany–Záhlinice podařilo prozkoumat kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou (3. tisíciletí př. n .l.). Rozměry hrobové jámy jsou 2,03×1,29 a hloubka 0,25 m. Hrob obsahoval 2 broušené sekerky, úštěp a špatně dochovanou nádobu. Kostra nebyla dochována.

Lokalita se nachází na mírném návrší západně od obce. Od října se zde podařilo prozkoumat 160 převážně zásobních jam, které lze na základě nalezeného keramického materiálu datovat do konce starší doby bronzové větéřovské skupině (2000 př. n. l.). Většinou se jednalo o kruhové objekty do průměru 2 m a hloubky 1,5–2 m, ve kterých se skladovalo obilí. Ve čtyřech těchto jámách byly nalezeno celkem 6 lidských koster.
Čtyři byly uloženy v anatomické poloze, další dvě byly pohozeny. Pohřby v sídlištních jámách jsou pro větéřovskou skupinu typické.

Výzkum pokračuje i v roce 2009.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design