Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R49 > Stavba 4901 v číslech

Stavba v číslech

V současné době se dokončují výkupy pozemků a jsou doplňovány podklady k vydání stavebních povolení. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v desátém měsíci roku 2011.

Informace o stavbě:

Název stavby: Rychlostní silnice R49

Hulín–hranice ČR/SR
stavba 4901 Hulín–Fryšták

Místo stavby: Zlínský kraj

Kategorie: R 24,5/120
MÚK: Třebětice, Holešov

Zahájení výstavby: 30. 9. 2008

Předpokládané zprovoznění: říjen 2011
Předpokládaná realizace: 2008–2011

Data o stavbě:
Hlavní trasa
Přeložky inženýrských sítí
délka: 17 300 m

vodohospodářské objekty:

29 179 m

plocha vozovek: 445 000 m2objekty elektro: 99 500 m
počet stavebních objektů: 230přeložka plynovodu: 5260 m
Mostní objektyCelkový objem zemních prací
počet celkem: 31výkopy: 965 000 m3
z toho na rychlostní silnici: 16násypy: 2 705 000 m3
nad rychlostní silnicí: 9Katastrální území
na ostatních komunikacích: 5Hulín, Pravčice, Količín,
celková délka mostů: 1731 mVšetuly, Holešov, Třebětice, Martinice,
Mimoúrovňové křižovatkyŽeranovice, Zahnašovice, Horní Lapač,
počet: 2Racková, Dolní Ves
délka větví: 2600 mDruh stavby
Protihlukové stěny:novostavba
počet objektů: 10Objednatel
délka stěn: 5626 mŘeditelství silnic a dálnic ČR,
Přeložky ostatních komunikacíNa Pankráci 56, 140 00 Praha 4
počet objektů: 9Předpokládaná cena stavby bez daně
délka: 7307 m6 500 000 000 Kč

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design