Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Rychlostní silnice R49 > Důvody vzniku

Důvody vzniku

Jedním z hlavních důvodů vzniku stavby 4901 je neúnosná dopravní situace, která nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám regionu.

Stávající silniční síť v zájmovém území nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám regionu. Velmi špatná kvalita páteřního tahu silnice I/47, I/55 a I/49 neodpovídá potřebám Zlínské aglomerace – průtah silnice I/55 vedený centrální zástavbou Otrokovic při dopravních zátěžích okolo 15 000 vozidel/24 hodin je na hranici propustnosti stávající silnice I/55, k dopravně složité situaci přispívají i úseky silnice I/47 od Kroměříže a II/432 od Holešova.

Zvýšené dopravní zátěže jsou také způsobeny narůstajícím počtem vozidel ze Zlínské aglomerace, které využívají trasu přes Fryšták, Holešov, Hulín a Kroměříž k nejkratšímu napojení na dálniční síť ČR.

Účel stavby

Účelem stavby je tedy vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční dopravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína a všech dalších obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín na nově navrhovanou kapacitní komunikaci R49. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy s příznivým vlivem na životní prostředí.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design