Logo Moravská křižovatka


Úvodní strana > Dálnice D1

Dálnice D1

Dálnice D1 spolu s rychlostními silnicemi R49 a R55 tvoří pomyslnou Moravskou křižovatku, která umožňuje dopravní propojení všech významných moravských měst.

Trasa dálnice D1 v úseku Kroměříž východ–Říkovice, řešená v rámci stavby 0135, je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.

Stavba 0135 je jednou ze souboru staveb v úseku Vyškov–Hulín–Přerov– Lipník nad Bečvou, který kromě předmětné stavby 0135 zahrnuje stavby 0133 Vyškov–Mořice, která je v provozu od října 2005, 0134.1 Mořice–Kojetín, 0134.2 Kojetín Kroměříž západ a 0134.3 Kroměříž západ–Kroměříž východ, které jsou momentálně ve výstavbě. Dále směrem k Lipníku nad Bečvou pokračuje uvedený úsek dálnice D1 stavbami 0136 Říkovice–Přerov a 0137 Přerov–Lipník nad Bečvou, kde se napojuje na D47 Lipník–Ostrava.

Dne 12. června 2008 byla slavnostně zahájena výstavba úseku dálnice D1 Kroměříž-východ – Říkovice. Jedná se o významný úsek s budoucím napojením na rychlostní silnice R49 a R55. Stavba v délce 11,3 km má být uvedena do provozu v říjnu 2010.

Stavba 0135 dálnice D1 Kroměříž-východ – Říkovice je řešena v úseku od MÚK Kroměříž východ (km 75,300). Součástí stavby je i úsek rychlostní silnice R55 ve směru od Otrokovic od staničení km 10,800 po napojení na D1 v prostoru MÚK Hulín v km 14,200.

V úseku Hulín-Přerov je v peáži s dálnicí D1 vedena rychlostní komunikace R55. Na trasu D1 ve směru od Otrokovic se R55 napojuje v MÚK Hulín a směrem k Olomouci se R55 z D1 odpojuje v MÚK Přerov-sever.

Významným prvkem vymezujícím polohu komunikací v zájmovém území jsou trasy stávajícíh inženýrských sítí, poloha železničních tratí Hulín-Přerov i Hulín-Holešov a samozřejmě i další stávající překážky – vodoteče, státní silnice, polní cesty apod.

Trasa dálnice i rychlostní silnce R55 jsou navrženy jako čtyřpruhové směrově dělené komunikace. Jsou v převážné části stavby vedeny v násypu výšky v průměru asi 3 metry nad stávajícím terénem.

Stávající silniční síť v zájmovém území zcela nevyhovuje současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám regionu. Dopravní problémy v Kroměříži částečně zlepšilo převedení tahu silnice I/47 do trasy budované dálnice D1.

Dobudování uceleného dálničního tahu D1 a D47, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha–Brno–Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky samotné i výhledové infrastruktury Evropské unie. Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k zásadnímu zlepšení životního prostředí především ve městech Kroměříž a Hulín a následně i v Přerově.

Investor: ŘSD ČR, závod Brno

Termín realizace: 06/2008 – 11/2010

Projektant: Společnost PRAGOPROJEKT ve sdružení s firmou Viapont

délka
11 300 m
kategorieD26,5/120
počet MÚK3
počet mostů23
plocha vozovek250 000 m2
délka přeložek4 800 m
vodohospodářské objekty21
objekty elektro16
přeložka plynovodu8
předpokládaná cena bez DPH4 534 544 729 Kč

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku |
vyrobila Omega Design